Пантенол крем: состав и особенности использования препарата

Пантенол – инструкция, отзывы и цены в 294 аптеках

Пантенол крем: состав и особенности использования препарата

діюча речовина: декспантенол;

1 таблетка містить 100 мг декспантенолу;

допоміжні речовини: кремнію діоксид, сахароза, сахарин натрію, желатин, крохмаль картопляний, гліцерин 85 %, тальк, магнію стеарат, ароматизатор «Лимон».

Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: білого кольору круглі, пласкі з двох сторін таблетки без тиснення, зі скошеною кромкою і розподільчою рискою, зі слабким ароматом лимона.

Прості препарати вітамінів. Декспантенол.

Код ATХ A11H A30.

Фармакодинаміка.

Декспантенол – аналог пантотенової кислоти, який у процесі метаболізму в організмі забезпечує такі ж самі біологічні ефекти. Пантотенова  кислота, а також її солі є вітамінами, які відіграють важливу роль у процесах ацетилювання та окислення, беруть участь у вуглеводному, жировому та енергетичному обмінах як коензим А. Є синергістом інших вітамінів групи В.

Декспантенол бере участь в утворенні та функціонуванні епітеліальної тканини, у синтезі білка – колагену, таким чином позитивно впливаючи на структуру шкіри та її придатків (волосся, нігтів). Завдяки цьому збільшується кількість мітозів при дефектах шкіри, а також підвищується здатність клітин епідермісу до поділу, що має потужний репаративний ефект.

Чинить слабку протизапальну дію, зменшує свербіж.

Фармакокінетика.

Біологічна доступність пантотенової кислоти, що надходить в організм з їжею, становить понад 50 %. Транспортування в організмі здійснюється шляхом утворення зв'язків з білками плазми крові. Близько 70 % в незміненому вигляді виводиться із сечею, решта – з калом.

У комплексній терапії як репаративний засіб при запальних захворюваннях ротової порожнини та горла (стоматити, ерозії, афти, стан після тонзилектомії, травматичні ушкодження).

Лікування станів, пов'язаних з дефіцитом пантотенової кислоти, яких не можна усунути за допомогою дієти (наприклад, усунення дефіциту у пацієнтів, які перебувають на хронічному діалізі); парестезії і болю у нижніх кінцівках (синдром «пекучих ніг»).

В якості репаративного засобу для прискорення епітелізації при захворюваннях та пошкодженнях шкіри та слизових оболонок.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гемофілія, непрохідність кишечнику, дитячий вік. Рідкісні випадки спадкової непереносимості фруктози, мальабсорбція глюкози-галактози або дефіцит сахарази-ізомальтази.

Наявні дані про подовження ефекту сукцинілхоліну.

Пацієнтам, хворим на цукровий діабет, слід враховувати, що 1 таблетка містить менше 0,03 хлібної одиниці (ХО).

З обережністю приймати пацієнтам з хронічною печінковою недостатністю, а також з хронічною нирковою недостатністю, оскільки основний шлях виведення препарату з організму людини – нирки.

Пантенол проникає крізь плаценту та в грудне молоко пропорційно до прийнятої дози. У період вагітності застосовувати у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Не впливає.

У комплексній терапії запальних захворювань слизових оболонок ротової порожнини та горла: 1 таблетка 3 рази на добу; таблетку необхідно повільно розсмоктувати у роті.

Для усунення дефіциту пантотенової кислоти: дорослим – 1 таблетка на добу внутрішньо, запиваючи рідиною, незалежно від прийому їжі.

Тривалість застосування залежить від перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально.

Дані щодо застосування препарату дітям відсутні.

При пероральному прийомі пантотенової кислоти та її похідних дотепер токсичного впливу не спостерігалося. При випадковому прийомі більшої кількості таблеток, ніж призначено, рекомендовано звернутися до лікаря. Лікування симптоматичне.

Можливі алергічні реакції (шкірне висипання, почервоніння, свербіж), також можуть спостерігатися диспепсичні розлади.  У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід звернутися до лікаря.

2 роки.

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Скляний флакон по 20, або по 50, або по 100 таблеток у картонній пачці з інструкцією для медичного застосування.

Без рецепта.

 мібе ГмбХ Арцнайміттель.

Мюнхенерштрассе 15, 06796 Брена, Німеччина.

ТОВ «Мібе Україна» 01024, м. Київ, пер. Чекістів 2А, Україна.

ИНСТРУКЦИЯ

действующее вещество: декспантенол;

1 таблетка содержит 100 мг декспантенола;

вспомогательные вещества: кремния диоксид, сахароза, сахарин натрия, желатин, крахмал картофельный,  глицерин 85 %, тальк, магния стеарат, ароматизатор «Лимон».

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белого цвета круглые, плоские с двух сторон таблетки без тиснения, со скошенной кромкой и разделительной риской, со слабым ароматом лимона.

Простые препараты витаминов. Декспантенол.

Код ATX A11H A30.

Фармакодинамика.

Декспантенол – аналог пантотеновой кислоты, который в процессе метаболизма в организме обеспечивает те же биологические эффекты.

Пантотеновая кислота, а также ее соли являются витаминами, играющими важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвуют в углеводном, жировом и энергетическом обменах в качестве коэнзима А. Является синергистом других витаминов группы В.

Декспантенол участвует в образовании и функционировании эпителиальной ткани, в синтезе белка – коллагена, таким образом положительно влияя на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).

Благодаря этому увеличивается количество митозов при дефектах кожи, а также повышается способность клеток эпидермиса к делению, что обеспечивает мощный репаративный эффект. Оказывает слабое противовоспалительное действие, уменьшает зуд.

Фармакокинетика.

Биодоступность пантотеновой кислоты, поступающей в организм с пищей, составляет более 50 %. Транспортировка в организме осуществляется путем образования связей с белками плазмы крови. Около 70 % в неизмененном виде выводится с мочой, остальное – с калом.

В комплексной терапии в качестве репаративного средства при воспалительных заболеваниях полости рта и горла (стоматиты, эрозии, афты, состояние после тонзиллэктомии, травматические повреждения).

Лечение состояний, связанных с дефицитом пантотеновой кислоты, которые не устраняются с помощью диеты (например, устранение дефицита у пациентов, находящихся на хроническом диализе); парестезии и боли в нижних конечностях (синдром «жгучих ног»).

В качестве репаративного средства для ускорения эпителизации при заболеваниях и повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Гемофилия, непроходимость кишечника, детский возраст. Редкие случаи наследственной непереносимости фруктозы, мальабсорбция  глюкозы-галактозы или дефицит сахарозы-изомальтазы.

Есть данные о продлении эффекта сукцинилхолина.

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблеткасодержит менее 0,03 хлебной единицы (ХЕ).

С осторожностью принимать пациентам с хронической печеночной недостаточностью, а также с хронической почечной недостаточностью,  так как основной путь выведения препарата из организма – через почки.  

Пантенол проникает через плаценту и в грудное молоко пропорционально принятой дозе. В период беременности или кормления грудью применять в случаях, если, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Не влияет.

В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и горла: 1 таблетка 3 раза в сутки; таблетку необходимо медленно рассасывать во рту. Для устранения дефицита пантотеновой кислоты: взрослым – по 1 таблетке в сутки внутрь, запивая жидкостью, независимо от приема пищи. Длительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Данные относительно применения препарата детям отсутствуют.

При пероральном приеме пантотеновой кислоты и ее производных до настоящего момента токсических влияний не наблюдалось. При  случайном приеме большего количества таблеток, чем назначено, рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Возможны аллергические реакции (кожные высыпания, покраснения, зуд), также могут наблюдаться диспепсические расстройства. В случае появления каких-либо нежелательных реакций, следует обратиться к врачу.

2 года.

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.

Стеклянный флакон по 20 или 50, или по 100 таблеток в картонной коробке с инструкцией по применению.

Без рецепта.

мибе ГмбХ Арцнаймиттель.

Мюнхенерштрассе 15, 06796 Брена, Германия.

ООО «Мибе Украина» 01024, г. Киев, пер. Чекистов, 2А, Украина.

Источник: https://liki24.com/search/pantenol/

В чем разница между пантенолом и д пантенолом – что лучше

Пантенол крем: состав и особенности использования препарата

Многие люди покупают Пантенол-мазь, цена которой вполне доступная. Однако существует множество препаратов, которые сходи по названию. Например, Декспантенол, Бипентен, Д-Пантенол и прочее.

В целом разница между ними не существенная. Все этим препараты схожи по составу. Отличие заключается в том, какая страна и компания являются производителями. Кроме того, препараты могут выпускаться в разных формах: в виде мази, аэрозоля, крема, таблеток и т.д. Так что сказать, что лучше – Пантенол или Д-Пантенол – невозможно, так как препараты имеют схожие свойства.

Общая информация о препаратах

Пантенол, известный как Декспантенол или Д-Пантенол, является провитамином В5. Он считается компонентом, который относится к коферменту А. Пантенол (отзывы всегда положительные) помогает восстанавливать ткани, которые ранее были повреждены. Кроме того, средство помогает восстановить метаболизм на клеточном уровне.

Этот препарат предназначен для восстановления волокон коллагенового типа. Помимо этого он обладает легкими противовоспалительными свойствами. Если у пациента не заживают язвочки или ранки (например, ожоги, трещины, ссадины, пролежни и прочее), то препарат показал высокую эффективность в лечении данных проблем.

Его назначают, если у человека воспаление на сухой коже или развивается аллергическая реакция в виде дерматита. Это препарат даже помогает при насморке. Кроме того, разработаны специальные гели, которые можно использовать для глаз. Они помогают восстановить роговицу, если у человека началась эрозия.

Препарат борется с ожогами глаз и воспалительными процессами в роговице.

Препарат выпускается в форме таблеток, пастилок и капсул. Кроме того, разработаны специальные растворы для внутреннего и наружного использования. Можно воспользоваться гелем для глаз. Для кожи есть специальные мази, лосьоны, гели и спреи. Препарат необходимо хранить в прохладном темном месте.

Перед началом использования средства необходимо понять, что Пантенол (мазь и прочие формы выпуска) может продлевать действие препаратов, которые имеют в своем составе сукцинилхолин.

Дозировка препарата и способы его использования

Если у пациента воспалена слизистая оболочка рта или гортани, то необходимо применять таблетки. Подойдут специальные пастилки, которые необходимо рассасывать. Разрешается употреблять до 0,5 г в день.

Для детей эта дозировка снижена. Если у пациента диагностирована нехватка пантотеновой кислоты в организме, то необходимо каждый день употреблять по 0,1 г этого медикамента.

После этого его нужно запить чистой водой. 

Раствор можно использовать для инъекций в вену, под кожу и в мышцу. Это средство используется в качестве профилактических мер, если у пациента была операция и необходимо восстановить тонус кишечника. Понадобится применять по 4 мл медикамента в первые дни после хирургического вмешательства. Его используют до тех пор, пока не восстановиться перистальтика кишечника.

Все мази, спреи, аэрозоли, кремы и лосьоны разрешается использовать только местно. В день можно воспользоваться препаратом Пантенол (инструкция должна быть изучена) только не более 4 раз.

Перед тем, как наносить средство на пострадавшую кожу, ее необходимо обработать антисептиком. Средство не должно попасть на глаза.

Такой препарат используется для детей, чтобы предотвратить дерматит, который вызван ношением одежды и использованием пеленок.

Гель, который разработан специально для глаз, необходимо использовать очень аккуратно и только после разрешения врача. Нужно закапывать глаз по 1 капле, при этом нанося средство на нижнюю часть века. В сутки допускается применять препарат не более 5 раз.

Наиболее эффективной будет процедура перед тем, как ложиться спать. Препарат запрещено применять через 1,5 месяцев после того, как упаковка была вскрыта.

Если пациент носит линзы для корректировки зрения, то их необходимо снять, прежде чем приступать к процедурам.

Также существует специальный раствор, который применяется наружно. Им необходимо полоскать ротовую полость. Предварительно препарат разводится с теплой водой в равных пропорциях. Если необходимы ингаляционные процедуры, то его не нужно разводить. Этим лекарством можно обрабатывать волосы и кожу головы.

Декспантенол (цена на мазь доступна) и прочие подобные препараты имеет свои противопоказания. Запрещается использовать это средство, если у пациента есть индивидуальная непереносимость отдельных компонентов препарата.

На данный момент не изучены реакции пациентов при передозировке препаратом. Во время беременности или в период лактации разрешается использовать этот препарат.

На данном этапе производства препарата не было установлено никаких побочных эффектов для плода.

В некоторых случаях, если использовать Пантенол для лица, то может возникать аллергическая реакция. Но это зависит от организма пациента и его особенностей. Кроме этого, если принимать препарат системно, то может развиваться диспепсия. Если человек использует средство только для местного назначения, то может проявляться негативная реакция на коже человека и на его слизистых оболочках.

Существуют некоторые указания к этому препарату. Если у пациента почечная недостаточность является хронической, то требуется постоянно проходить дополнительный осмотр у врача, т.к. это лекарство выводится именно через почки.

Если кожа была трансплантирована и при этом медленно заживает, то лечение должно проходить исключительно под надзором врача. Это средство разрешается использовать для детей.

Запрещено применять препарат в тех случаях, когда у пациента мокнущий тип раны.

Преимущества и недостатки медикамента

Декспантенол (мазь и прочие формы выпуска препарата) имеет свои недостатки и преимущества. Среди плюсов этого средства необходимо выделить то, что, благодаря своему составу, он способен ускорить процесс регенерации клеток кожи. Кроме этого он помогает восстановить метаболизм в тканях.

Благодаря этому средству вырабатывается коллаген, который так необходим коже. Вот почему Пантенол от морщин (отзывы положительные) является одним из лучших и самых простых средств.

Кроме того, что препарат может разгладить различные мелкие морщины, он также способен заживить различные ранки и устранить воспалительные процессы. Так что Пантенол от прыщей тоже спасает. Также его можно использовать для лечения ожогов, царапин и прочих кожных проблем.

Благодаря этому средству, кожа становится более эластичной, повышается ее тонус. Кожа становится более мягкой. Кроме этого к преимуществам этого средства необходимо отнести то, что препарат доступен по цене, и его можно приобрести практически в каждой аптеке.

Стоимость препарата колеблется между 150 и 300 рублей в зависимости от формы выпуска и компании-производителя. Кстати, для лечения кожных проблем на лице используют Пантенол в форме спрея. Он начинает действовать намного быстрее обычного крема или мази. Отзывы о медикаменте всегда положительные.

Среди недостатков этого средства необходимо уточнить то, что если его долго использовать, то препарат может вызвать шелушение на коже. Это связано с тем, что клетки будут намного быстрее обновляться.

Кроме этого постоянное использование препарата может привести к аллергической реакции организма, так что необходимо делать перерывы между лечением.

Кроме того, если у пациента высокая чувствительность к свету, то он лекарственного вещества придется отказаться.

Как применять Пантенол от прыщей

Прежде чем начинать лечение угревой сыпи Пантенолом, необходимо проконсультироваться у врача. Приступать к лечению необходимо очень аккуратно, т.к. в основе препарат может быть жировая или вазелиновая мазь.

Если необходимо пройти курс лечения этим препаратом, то для лица лучше подбирать молочко или спрей. Они начинают действовать намного быстрее, чем препарат с другой формой выпуска.

Спрей и молочко отличаются легкостью фактуры, так что препарат не будет закрывать поры, но при этом начнется лечебная терапия. Пантенол используется наравне с другими медикаментами для лечения угревой сыпи. Это лучший вариант, т.к.

он не обезвоживает кожу, как различные кислоты и прочие обезвоживающие препараты, которые из-за этого повышают коэффициент жирности кожи человека. Это может вызывать неприятную реакцию и сыпь.

Как применять Пантенол при морщинах

Очень часто Пантенол, благодаря его уникальным свойствам, используют для того, чтобы избавиться от морщин. Многие женщины после использования этого медикамента утверждают, что эффект сравним с различными процедурами в косметологическом кабинете. Благодаря этому препарату, кожа становиться гладкой и упругой.

Если у человека сухая кожа, то можно воспользоваться кремом. Он разработан на основе эмульсии. Средство необходимо нанести на кожу человека. Достаточно будет тонкого слоя. Предварительно лицо необходимо будет очистить. Пантенол можно использовать утром и перед сном, как и прочие обычные кремы для лица.

Если у человека кожа жирная или есть проблемные зоны, то лучше воспользоваться спреем. Его нужно использовать 1 раз в день. Разрешается увеличивать процедуру до 2-3 раз по усмотрению врача. Средство нужно распылять на лицо на расстоянии 15-20 см от него. Если кожа начала шелушиться, то не стоит беспокоиться, т.к. она быстро пройдет. Это связано с тем, что кожа обновляется.

Можно приготовить маску на основе этого препарата. Понадобиться небольшое количество Пантенола. К нему добавляют масло чайного дерева и камфару. Понадобиться всего 2 капли. Теперь кожу необходимо тщательно очистить.

Лучше всего для этого воспользоваться скрабом для лица. Потом на кожу лица необходимо нанести мазь тоненьким слоем. Маску нужно держать не более 15-20 минут. После этого ее нужно смыть теплой водой.

В конце кожу обрабатывают лосьоном, который не содержит спирт.

Пантенол-мазь (инструкция по применению прилагается) является хорошим средством, которое помогает восстановить целостность кожных покровов. Даже если ранки длительное время не заживают, этот препарат сможет справиться с ними. Кроме этого его часто используют для ожогов.

Препарат помогает снять воспаление. Также он используется для лечения роговицы и ожогов глаз. Очень часто средство используется для лечения кожи лица. Его даже можно применять для волос, чтобы улучшить их структуру.

В целом, нет разницы между препаратами, которые имеют схожую форму. Также можно использовать мазь Декспантенол (инструкция по применению прилагается), Бепантен, Пантенол и прочие препараты, схожие по звучанию.

Все они производятся разными компаниями, но и имеют одинаковые свойства. Так что невозможно определить, какой препарат более эффективен.

Источник:

Чем отличается Пантенол от Д-Пантенола?

Чтобы сравнить препараты, нужно изучить их свойства. Пантенол и Д-Пантенол являются аналогами друг друга. Препараты относятся к заживляющим лекарственным средствам. Активной составляющей лекарств является декспантенол.

Декспантенол – это производное пантотеновой кислоты, которая необходима для осуществления процессов окисления, ацетилирования, образования и переработки белковых и жировых молекул.

Декспантенол ускоряет восстановление и образование клеток кожного покрова, слизистых и других тканей организма. Вещество способно уменьшить воспалительную реакцию.

Согласно инструкции, лекарства необходимы при воспалительных патологиях ротовой, носовой полости, гортани, слизистой бронхов. Лекарства в виде мази можно назначать при атонии кишки и мальабсорбции.

Для наружного применения лекарства назначают для лечения раневых и ожоговых поверхностей, абсцедирования кожного покрова, трещин сосков и ануса. Лекарственные средства можно применять у грудных малышей для терапии пеленочного дерматита.

Аналогами заживляющих средств являются Бепантен, Пантодерм.

Формы и стоимость лекарственных препаратов

Чем отличается Пантенол от Д-Пантенола? Разница между Д-Пантенолом и Пантенолом в их формах. Согласно инструкции Д-Пантенол имеет 2 основные разновидности форм: крем и мазь. Существует еще спрей Д-Пантенол.

Источник: https://sosh16zernograd.ru/prochee/v-chem-raznitsa-mezhdu-pantenolom-i-d-pantenolom.html

Пантенол плюс (Panthenol plus)

Пантенол крем: состав и особенности использования препарата

крем туба алюминиевая 30 г, № 1Цены в аптеках № UA/16958/01/01 от 04.10.2018 до 04.10.2023

действующее вещество: хлоргексидина дигидрохлорид, декспантенол;

1 г крема содержит хлоргексидина дигидрохлорида 5 мг, декспантенола 50 мг;

вспомогательные вещества: DL-пантолактон, спирт цетиловый, спирт стеариловый, парафин белый мягкий, масло минеральное, ланолин, полиэтиленгликоля стеарат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: однородный крем от почти белого до бледно-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Антисептические и дезинфицирующие средства. Хлоргексидин, комбинации.

Код АТХ D08A C52.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Хлоргексидина дигидрохлорид — антисептик, который оказывает бактерицидное действие по отношению к грамположительным бактериям, особенно к чувствительным штаммам Staphylococcus aureus — микроорганизмам, которые наиболее часто связаны с кожными инфекциями.

В меньшей степени хлоргексидина дигидрохлорид активен относительно грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые виды Pseudomonas и Proteus устойчивы к хлоргексидину. Он имеет слабую активность относительно грибов и неактивен в отношении вирусов.

Декспантенол, активный компонент препарата Пантенол Плюс, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Но декспантенол имеет преимущество, так как быстрее, чем пантотеновая кислота, абсорбируется при местном применении.

Пантотеновая кислота является компонентом жизненно необходимого коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзим А (CoA) играет ведущую роль в метаболизме каждой клетки.

Таким образом, пантотеновая кислота необходима для формирования и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика.

Абсорбция хлоргексидина через неповрежденную кожу не выявлена. У младенцев, которых купали в моющем 4% растворе хлоргексидина глюконата, наблюдались низкие концентрации хлоргексидина в крови (1 мкг/мл).

О распространении хлоргексидина в органах и тканях известно мало, так как всасывание через кожу минимально. При пероральном назначении 300 мг у здоровых взрослых Cmax в плазме крови, составляющую 0,2 мкг/мл, можно определить через 30 мин.

Хлоргексидин после местного накожного применения фактически не всасывается.

После перорального применения хлоргексидин почти полностью выделяется с калом.

Декспантенол быстро абсорбируется кожей. В клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и пополняет эндогенные запасы этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно β-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и сыворотке крови соответственно.

Пантотеновая кислота не распадается в организме и выводится в неизмененном виде. 60–70% пероральной дозы выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой экскретируется 2–7 мг, у детей — 2–3 мг/сут.

Показания

  • Поверхностные повреждения кожи любого происхождения, при которых существует риск инфицирования: царапины, порезы, расчесы, трещины кожи, ожоги, гнойники, дерматиты.
  • Хронические повреждения кожи, такие как трофические язвы ног и пролежни.
  • Инфекции кожи, например вторично-инфицированная экзема и нейродермит.
  • Лечение трещин сосков у женщин, которые кормят грудью.
  • В малоинвазивной хирургии: травмы и хирургические раны.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декспантенолу и/или хлоргексидину или каким-либо другим компонентам препарата. Нельзя наносить на перфорированную барабанную перепонку.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Хлоргексидин несовместим с омыливающими веществами и другими анионными соединениями. Пантенол Плюс не рекомендуется применять одновременно с другими антисептиками для предупреждения их взаимного влияния (противодействия или инактивации).

Особенности применения

Следует избегать контакта с глазами, ушами и слизистыми оболочками. При попадании препарата в глаза их необходимо тщательно промыть водой.

Пантенол Плюс не рекомендуется применять для обработки раздражений кожи, вероятность инфицирования которых является низкой (например, при солнечном ожоге). Не применять при аллергических заболеваниях кожи без инфекционных осложнений.

Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также раны, возникшие от укусов и проколов, требуют врачебного вмешательства (существует опасность развития столбняка).

Если размеры раны в течение 10–14 дней остаются большими или рана не заживает, следует пересмотреть целесообразность назначения препарата.

Это также необходимо, если имеет место сильная перифокальная гиперемия, рана отекает, появляется сильная боль, усиливается гнойная экссудация или повреждение сопровождается лихорадкой (опасность развития сепсиса).

Препарат не применять для лечения инфицированных ран с обильной гнойной экссудацией.

Если симптомы сохраняются или состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью

При исследовании репродуктивной функции у животных не выявлено какого-либо риска для плода. Однако в период беременности не следует применять препарат Пантенол Плюс на большие поверхности кожи, поскольку данные о контролируемых исследованиях при участии беременных отсутствуют.

Препарат можно применять женщинам в период кормления грудью, но следует воздерживаться от применения на большие поверхности кожи. Если препарат применяют для лечения трещин сосков, перед кормлением грудью его следует смыть.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 1 года препарат наносить один или несколько раз в сутки, в зависимости от потребности, на предварительно очищенные пораженные участки кожи.

Суточная доза при многократном применении не должна превышать 5 г.

При необходимости можно применять повязки.

Частота нанесения препарата и продолжительность лечения определяются по рекомендации врача индивидуально, в зависимости от клинических признаков повреждения кожи. Следует избегать применения на большие участки кожи.

Дети

Препарат применять детям старше 1 года.

Передозировка

При местном применении препарата случаи передозировки неизвестны.

Декспантенол, даже в высоких дозах, хорошо переносится и считается нетоксичным. Гипервитаминоз неизвестен.

Описано повышение уровня аминотрансферазы после самоотравления хлоргексидином.

Часто после повторного местного применения на те же участки кожи может возникать ее раздражение. Препарат предназначен для лечения поверхностных повреждений кожи. Следует избегать применения на большие участки кожи.

Побочные реакции

Нарушения со стороны иммунной системы, кожи и подкожной ткани. Аллергические реакции, в том числе аллергические реакции кожи, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, отек, раздражение кожи, пузырьки.

Гиперчувствительность, анафилактические реакции и анафилактический шок (потенциально угрожающий жизни) с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями, включающими синдром астмы, реакции от легкой до умеренной степени тяжести, которые потенциально поражают кожу, дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, в т. ч. сердечно-дыхательная недостаточность.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубе, в пачке из картона.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности/местонахождение заявителя

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./факс: (0352) 521–444, www.ternopharm.com.ua

Дата добавления: 23.10.2019 г.

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ №1» Винница, ул. Пирогова, 49, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 62.4 грн./уп.
«НЕ БОЛЕЙ» Днепр, ул. Инженерная, 1, тел.: +380637960340

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 61.9 грн./уп.
«БАЖАЕМО ЗДОРОВЬЯ» Житомир, просп. Мира, 8, тел.: +380412555102

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.14 грн./уп.
«1 СОЦИАЛЬНА АПТЕКА» Запорожье, ул. Почтовая, 27/29

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 62.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7Б, тел.: +380672132987

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 61.95 грн./уп.
«БАЖАЕМО ЗДОРОВЬЯ» Киев, перекр. Ялтинская / Российская, 24/23

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН» Кропивницкий, ул. Преображенская, 4А, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 62.4 грн./уп.
«ВОЛЫНЬФАРМ» Луцк, просп. Президента Грушевского, 16, тел.: +380503754998

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.14 грн./уп.
«1 СОЦИАЛЬНА АПТЕКА» Львов, ул. Любинская, 104, тел.: +380322401157

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН» Николаев, ул. Космонавтов, 142/5, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.11 грн./уп.
«1 СОЦИАЛЬНА АПТЕКА» Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148, тел.: +380487378451

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА ПРАНА» Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН» Ровно, просп. Мира, 21, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА ПРАНА» Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 181, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.14 грн./уп.
«1 СОЦИАЛЬНА АПТЕКА» Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.14 грн./уп.
«1 СОЦИАЛЬНА АПТЕКА» Ужгород, ул. Минайская, 29А, тел.: +380633431752

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА 9-1-1» Харьков, шоссе Мерефянское, 38, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 60.5 грн./уп.
«БАЖАЕМО ЗДОРОВЬЯ» Херсон, ул. Покрышева, 18, тел.: +380552330005

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 60.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1, тел.: +380981697933

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.2 грн./уп.
«АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ №1» Черкассы, ул. Смелянская, 40, тел.: +380800505911

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 60.95 грн./уп.
«БАЖАЕМО ЗДОРОВЬЯ» Чернигов, просп. Победы, 18, тел.: +380462641094

ПАНТЕНОЛ ПЛЮСкрем туба алюм. 30 г № 1, Юнифарма ….. 63.14 грн./уп.
«1 СОЦИАЛЬНА АПТЕКА» Черновцы, ул. Комарова, 13Б, тел.: +380372907069

Источник: https://compendium.com.ua/info/339092/pantenol-pljus/

znaj.ua

Пантенол крем: состав и особенности использования препарата

действующее вещество: декспантенол;

1 г мази содержит декспантенола 50 мг;

вспомогательные вещества: феноніп; ланолин; воск белый пчелиный; парафин белый мягкий; диметикон; эмульгатор Lanette SX; пропиленгликоль; бутилгідроксіанізол (Е 320); бутилгідрокситолуол (Е 321); декаметилциклопентасилоксан; магния сульфат, гептагидрат; протегін В; вода очищенная.

Способность изливать на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Данные относительно влияния на скорость реакции отсутствуют.

Производитель

Ядран-Галенський Лабораторий д.д.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности

Свободно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Источник: https://m.znaj.ua/ru/medical/4929-d-pantenol

ЛекарьТут 24/7
Добавить комментарий